SERAT PEPELING LAN PRAMAYOGA

SERAT PEPELING LAN PRAMAYOGA DHANDHANGGULA Рµρứђ ☻ 01 Hebating tyas kongsi tanpa manis, kaprabawan obahing rat jawa, wimbuh gumrah sabawane, manjing jro jaman maju, kang tinuju mung aja kongsi, rinengkuh den sawiyah, sejane anjunjung, ajining derajat jawa, sayug hiyeg gumolong anunggal budi, baya karsaning sukma. Рµρứђ ☻ 02 Paring asik kang utama yekti, tumuwuh ing […]

Posted at 9:03 am on April 25, 2010 | Leave a comment | Filed Under: Sastra Jawa Kuno | Continue reading

SERAT NITI SRUTI

SERAT NITI SRUTI DHANDHANGGULA Рµρứђ ☻ 01 Mamnising wasita kaesti, Nitisruti kang sinudarsana, tinulad ing sapantese, pinetan kang pakantuk, tujuning kamajengan, asedya arjayu, yuwananing nuswa jawa, away kongsi kalantur-lantur kawuri, kewrwning pangawikan. Рµρứђ ☻ 02 Nguni-uni pra paramengkawi, kawileting ring reh pangawikan, kang mikani ing kajaten, temah katrem katungkul, kanikmaten kawruhing pati, dadya kadunyanira, kawuri […]

Posted at 2:27 am on April 25, 2010 | Leave a comment | Filed Under: Sastra Jawa Kuno | Continue reading

About

Mungkin mereka benar, tetapi aku tetap nyata. Karena aku tidak memerlukan persetujuan mereka untuk memilih duniaku

Mereka terus menghantuiku, menghantui fikiranku, menghantui mimpiku, menghantui harapanku, tapi mereka tidak memiliki arti

Terkadang ingin melihatku terjatuh, terkadang ketakutan saat melihatku, tapi mereka tidak akan bisa menjatuhkanku, tapi mereka tidak akan bisa menghancurkanku, karena aku nyata

Mereka tak lebih dari sekedar beban di bahu, mereka tidak memiliki arti, karena mereka menilai dunia dengan uang

Categories